Profil firmy


KOMIOS - Ústav pre spoluprácu v strednej a východnej Európe - už samotný názov odkazuje na naše smerovanie a ciele: pokladáme sa za styčný bod medzi firmami a inštitúciami, resp. pre ne relevantné ustanovizne v stredoeurópskom a východoeurópskom priestore, predovšetkým z nemecky hovoriacich krajín - Nemecka, Rakúska, Švajčiarska - a ich (plánovanými) aktivitami. Ťažiskom záujmu je pritom Slovensko a ďalšie východné členské štáty Európskej únie.

Sídlom našej spoločnosti je hlavné mesto Slovenska, Bratislava, ktorá medzičasom sama prebrala premosťovaciu funkciu medzi východom a západom. Hromadiace sa poznatky na základe skúseností v tejto oblasti prinášajú pre nás, ako nemecko-slovenskú spoločnosť, a tým aj pre Vás, bezprostredný osoh.

 

Naša ponuka činností sa zameriava predovšetkým na cezhranične pôsobiace organizácie štátneho a jemu blízkych sektorov, súkromnej sféry, vedy, ako aj na mimovládne organizácie.