Okruhy pôsobnosti


Vaše zámery podporujeme a sprevádzame v nasledovných oblastiach:

 

Projekty:

koncepcia projektu

rozbehnutie projektu

vyhľadávanie projektových partnerov

akvizícia podporných prostriedkov

získavanie finančných partnerov

projektová koordinácia

styk s verejnosťou – PR

sprievodné podujatia

 

Konferencie:

koncepcia

vyhľadávanie partnerov

akvizícia podporných prostriedkov

získavanie finančných partnerov

koordinácia

nábor účastníkov

styk s verejnosťou – PR

 

Networking:

sprostredkovanie kontaktov v oblasti politiky, hospodárstva, verejnej správy, vedy, médií, kultúry

 

KOMIOS je aktívny vo všetkých oblastiach buď prostredníctvom vlastných projektov alebo v rámci partnerstva v spolupráci s ostatnými inštitúciami v strednej a východnej Európe.